Meny

Användarvillkor

ANVÄNDARVILLKOR

Generella villkor

Dessa “Användarvillkor” ska gälla för tillträde till webbsidan och försäljningen av produkter av August Petersson & Son AB på denna webbplats www.augustp.se

Webbplatsen www.augustp.se tillhör och ägs av August Petersson & Son AB (nedan kallad APS). Allt material på dessa sidor är skyddade av upphovsrätten och endast menade för besökare av dessa webbplatser. Bilder, text, video, ljud, logotyper, programvara och annat material får inte distribueras eller kopieras utan August Petersson & Son AB och eventuell tredje parts skriftliga godkännande. Textmaterialet får endast citeras om källan anges. Vidare så är APS:s webbplats endast till ert personliga bruk och får inte på något sätt användas i kommersiella syften. APS förbehåller sig rätten att utan förvarning neka tillträde till någon eller alla sidor inom denna webbplats. APS tar inte ansvar för innehållet på eventuella länkar till tredjepartsmaterial. APS förbehåller sig rätten att när som helst, ensidigt ändra Användarvillkoren. APS rekommenderar er därför att regelbundet hålla er uppdaterad rörande innehållet i användarvillkoren.

Om något eller några av Användarvillkoren strider mot lag, eller på annat sätt är ogiltiga, skall detta inte påverka tillämpligheten av de övriga delar av Användarvillkoren.

Varumärken och upphovsrätt

Olovligt nyttjande eller distribution av material på eller från denna webbplats kan – med stöd av tillämplig lag – leda till såväl civilrättsliga som straffrättsliga påföljder. APS kommer att vidta samtliga möjliga åtgärder för att skydda och upprätthålla sina immateriella rättigheter.

Informationspolicy

APS garanterar varken att informationen på denna webbplats är korrekt eller komplett.

APS förbinder sig inte att uppdatera vare sig informationen eller materialet på denna webbplats. APS förbehåller sig vidare rätten att vid varje tidpunkt – utan att på förhand ge besked därom – förändra informationen på denna webbplats.

APS kan aldrig hållas ansvarigt för de skador, direkta eller indirekta av vad slag det vara må, vilka på något sätt har ett samband med nyttjandet av eller oförmågan att kunna nyttja webbplatsen, dess innehåll samt dess produkter alternativt skador som på annat sätt har ett samband med innehållet på webbplatsen. Detta gäller oavsett om det är fråga om kontraktuellt, utomkontraktuellt eller strikt skadeståndsansvar alternativt någon annan form av skadeståndsansvar. Detta gäller även om APS blivit informerat om möjligheten att sådan skada skulle kunna uppstå.

Tredje mans webbplats

Denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som tillhör tredje man. Dessa länkar kan vara inlagda på webbplatsen i syfte att underlätta för besökarens användning eller av annan anledning. APS ansvarar varken för dessa webbplatsers innehåll eller för informationens tillförlitlighet på webbplatserna. APS ansvarar inte heller för dessa webbplatsers uppfyllelse av integritetsskyddet.

Integritetspolicy, lagring samt PUL

APS respekterar den personliga integriteten och lagrar eller behandlar inga personuppgifter såtillvida dessa inte har tillhandahållits APS frivilligt av den individ vars personuppgifter det rör.

APS efterlever de nationella lagstiftningarna rörande informationsbehandling. Ditt namn, e-postadress och postadress kan komma att överlämnas till tredje man i syfte att kunna svara på en förfrågan med eventuell rättslig påföljd. I övrigt kommer uppgifter endast att användas för att följa upp åtgärder inom försäljning och produktutveckling.

För det fall annat inte framgår av Användarvillkoren kommer information inte under några omständigheter att säljas till eller delas med tredje man.

APS sparar inte någon information om personer vilka, oss veterligen är under arton (18) år gamla.

Denna webbplats samlar information från dess besökare. I de fall en order läggs i systemet så sparas uppgifter om namn, telefonnummer, adress, ip-nummer samt e-postadress. Vid val av betalningsalternativen faktura och delbetalning sparas även personnummer. Informationen används för att kunna bearbeta Er eventuella order. Känslig data såsom kreditkortsuppgifter hanteras alltid via en säker krypterad kanal och kan inte läsas, tolkas eller lagras i läsbar form hos APS. Kreditkortsuppgifter och liknande känslig data överförs direkt till certifierade betalpartners system och sparas inte på någon sida ägd av APS. Om ni vill att lagrad data ska raderas ur vårt system så kontaktar ni oss och anger namn, e-postadress samt eventuellt ordernummer.

Cookies

När ni besöker denna webbsida så kan icke personlig information komma att lagras om hur sidan används.

En cookie är en liten textfil som den webbsida ni besöker sparar på er dators temporära utrymme. Cookies används av många webbsidor för att ge besökare tillgång till olika funktioner. Den information som finns på en cookie kan användas för att studera vilka sidor som besökts och hur länge besöket på webbsidan varade.

Det finns två sorters cookies. Den första sparar en fil för framtida användande på besökarens dator och används exempelvis för funktioner som beskriver vilken information som är ny på webbsidan sedan den senast besöktes. Den andra sortens fil kallas “sessions-cookie”. Den sparas tillfälligt i besökarens dators minne under tiden denne besöker webbsidan och används exempelvis för att avgöra vilket språk besökaren valt. Sessions-cookies lagras inte på besökarens dator för framtiden utan raderas i samband med att denne stänger sin browser eller sessionstiden löper ut.

Ni kan i er webbläsare välja att inte acceptera cookies. Ni kommer att kunna använda stora delar av webbplatsen ändå. För att slutföra en beställning eller skapa ett användarkonto kräver dock webbplatsens tekniska system att Er webbläsare är inställd på att acceptera cookies.

Säkerhet vid betalningar

Din onlinebetalning är säkrad genom att August Petersson & Son använder betalningstjänster från DIBS (www.dibs.se) samt PBS International AB. DIBS system är godkända av alla svenska banker samt certifierade enligt PCI DSS av VISA och MasterCard för att förmedla betaltransaktioner i högsta säkerhetsklass. All kommunikation mellan butiken och din bank sköts av DIBS och krypteras via SSL (Secure Sockets Layer). Att betalningen sker på en säker sida kan du se genom att adressen på betalsidan börjar med https:// samt att det visas ett hänglås i nedre högra hörnet av din browser. August Petersson & Son AB har därmed aldrig tillgång till kortinformationen och kan därför inte registrera eller lagra dina kortuppgifter.

DIBS stödjer också 3D Secure för att identifiera kortinnehavaren vid köp på Internet och därigenom minska risken för missbruk av kortuppgifter. Är ditt kort anslutet till 3D Secure kommer du att kopplas över till din bank för verifiering innan betalningen godkänns. Har du ytterligare frågor kring säkerheten eller betalningssätt är du välkommen att kontakta August Petersson & Son AB:s kundtjänst.

Intern säkerhet

APS tillhandahåller interna säkerhetssystem för skydd mot bedrägliga eller icke auktoriserade köp och förbehåller sig rätten att inte expediera en order som misstänks vara av bedräglig natur. Detta kan innebära att en order stoppas trots att det inte rör sig om ett bedrägeri. APS hoppas att ni som kund har överseende med detta då det rör sig om Er säkerhet. Vi följer upp och polisanmäler alla typer av bedrägerier och bedrägeriförsök. Om ni anser att er order har bearbetats felaktigt, vänligen kontakta oss för manuell bearbetning.

Kontakta oss

Kontakta oss på kundservice@augustp.se  om Ni har frågor angående våra användarvillkor. Observera också att dessa Användarvillkor när som helst kan komma att utökas, inskränkas och/eller uppdateras.